Strony ogólne

Zasady korzystania

Zasady korzystania

Witamy w DollsHobby.club (zwanym dalej projektem)! To projekt internetowy, którego misją jest rozwój społeczności i przyciąganie ludzi z całego świata do jednoczenia się wokół wspólnego hobby. Staramy się, aby projekt był niezawodny i wygodny dla naszych użytkowników, tak aby korzystanie z niego było przyjemne i uzupełniało pozytywne emocje płynące z hobby.

Witamy Cię („Ty” lub „użytkownik”) jako czytelnika, redaktora, autora lub po prostu osobę, która w jakikolwiek sposób przyczynia się do rozwoju naszej społeczności DollsHobby.club. Zanim jednak rozpoczniesz podróż po stronach naszego projektu, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi „Warunkami korzystania”.

Przegląd

Niniejsze Warunki użytkowania opisują usługi świadczone w ramach projektu, naszą relację z Tobą jako użytkownikiem oraz prawa i obowiązki, które nam wspólnie regulują.

Społeczność to sieć użytkowników, którzy starają się stale komunikować i dzielić swoimi osiągnięciami w ramach swojego hobby, wspierając w ten sposób i rozwijając nasz Projekt, jest głównym zasobem, dzięki któremu osiągany jest cel zapowiedziany w naszej misji. Społeczność tworzy treść naszej witryny i pomaga rozwijać projekt za pomocą tej treści i działań, takich jak komentowanie, polubienie i nie tylko.

Możesz dołączyć jako użytkownik, redaktor lub autor, ale musisz przestrzegać zasad.

Pamiętaj, że sam jesteś odpowiedzialny za całą swoją pracę, za wszystkie swoje edycje, a także za ponowne wykorzystanie materiałów projektowych, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy i innymi obowiązującymi przepisami (które mogą obejmować prawodawstwo kraju miejsce zamieszkania lub kraj, w którym przeglądasz lub edytujesz te materiały). Oznacza to, że podczas publikowania należy zachować ostrożność. Ze względu na tę odpowiedzialność mamy pewne zasady dotyczące tego, czego nie należy publikować. Większość tych zasad ma na celu ochronę Ciebie lub innych użytkowników. Należy pamiętać, że materiały, które udostępniamy do przechowywania i publikacji, służą wyłącznie celom informacyjnym.

1. Nasze usługi

Głównym zadaniem projektu (misji) jest wspieranie wzrostu, rozwoju i dystrybucji bezpłatnych wielojęzycznych materiałów związanych ze światem lalek, a także zapewnienie, że pełna treść takich materiałów pozostanie publicznie dostępna, wysokiej jakości i bezpłatne. Naszą rolą jest przechowywanie i utrzymywanie tych danych oraz utrzymywanie ciągłości projektu. Działamy wyłącznie w obszarze hostingu, wsparcia infrastrukturalnego oraz środowiska organizacyjnego, które pozwala naszym członkom budować projekt poprzez samodzielne tworzenie i redagowanie treści. W związku z naszą rolą istnieje kilka punktów dotyczących naszych relacji z Tobą, naszymi Projektami i innymi użytkownikami, o których powinieneś wiedzieć:

 • Nie pełnimy roli redakcyjnej, ale nie ograniczamy się do tego: Wszystkie publikowane na nas materiały pochodzą od tych samych użytkowników co Ty i nie przejmujemy żadnych funkcji odpowiedzialności redakcyjnej , z wyjątkiem moderacji w celu przestrzegania regulaminu w przypadku reklamacji użytkowników. Oznacza to, że zasadniczo nie kontrolujemy ani nie edytujemy zawartości witryny i nie ponosimy za nią odpowiedzialności. Podobnie nie promujemy żadnych opinii wyrażanych w ramach naszego projektu, ani nie oświadczamy ani nie gwarantujemy autentyczności, dokładności ani wiarygodności treści generowanych przez społeczność. Zamiast tego po prostu zapewniamy dostęp do materiałów.
 • Odpowiadasz za swoje własne działania i publikowane materiały: Ponosisz prawną odpowiedzialność za wszystkie swoje działania związane z dodawaniem i zmienianiem materiałów w naszym projekcie, dlatego dla własnego bezpieczeństwa powinieneś zachować ostrożność i unikaj dodawania tutaj materiałów, które mogą skutkować odpowiedzialnością karną lub administracyjną zgodnie z obowiązującym prawem. Wyjaśnijmy, że pojęcie „obowiązującego ustawodawstwa” obejmuje co najmniej prawo Ukrainy. Chociaż możemy nie zgadzać się z takimi działaniami, ostrzegamy autorów i redaktorów, że władze różnych krajów mogą próbować zastosować wobec Ciebie prawo innych krajów, w tym lokalne przepisy kraju, w którym mieszkasz, w którym przeglądasz lub w którym modyfikować te materiały. Zespół projektowy nie może w tym przypadku zaoferować żadnej ochrony, gwarancji, immunitetu ani rekompensaty.

2. Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z warunkami naszej Polityki prywatności, aby mieć świadomość, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane. Ponieważ z naszych usług korzystają ludzie na całym świecie, gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane na Ukrainie lub w dowolnym innym kraju, w którym my lub nasi agenci posiadamy sprzęt. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na taki transfer informacji poza Twój kraj.

3. Treść naszych projektów

 • Niektóre materiały, które możesz uznać za niechciane lub wprowadzające w błąd: Ponieważ udostępniamy szeroką gamę materiałów stworzonych lub zebranych przez innych użytkowników, możesz natknąć się na materiały, które możesz uznać za obraźliwe, błędne, wprowadzające w błąd, z błędną nazwą lub w jakikolwiek sposób niepoprawne. inny powód Dlatego też prosimy o zachowanie zdrowego rozsądku i należytej dyskrecji podczas korzystania z naszych usług.
 • Nasze materiały mają charakter ogólny. Pomimo tego, że w naszych projektach gościmy i publikujemy dużą ilość informacji na różną tematykę, wszystkie te materiały udostępniamy wyłącznie w celach ogólnych informacyjnych i rozrywkowych. Nie należy ich traktować jako profesjonalnej porady. We wszystkich przypadkach, w których potrzebujesz porady, zwróć się o poradę do niezależnych, licencjonowanych lub wykwalifikowanych specjalistów w odpowiedniej dziedzinie, zamiast polegać na jakichkolwiek informacjach, opiniach lub zaleceniach znajdujących się na stronie naszego projektu.

4. Powstrzymaj się od niektórych czynności

Nasz projekt istnieje tylko dzięki aktywnej społeczności użytkowników takich jak Ty, którzy dobrowolnie publikują materiały. Cieszymy się z Twojego udziału w tej społeczności. Apelujemy o grzeczną i poprawną komunikację z innymi członkami społeczności, o zachowanie sumienia i dążenie do tego, aby zamieszczane przez Państwa materiały służyły promocji misji projektu.

Niektóre działania, niezależnie od tego, czy są legalne, czy nielegalne, mogą wyrządzić krzywdę innym uczestnikom i naruszyć nasze zasady, a za niektóre działania możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Dlatego też, dla własnego bezpieczeństwa i ochrony innych użytkowników, nie wolno Ci angażować się w podobne działania na naszych stronach. Dotyczy to następujących rodzajów działalności:

Obelgi i inne nadużycia

 • zniewagi, groźby, nękanie, spamowanie lub wandalizm;
 • przesyłanie innym użytkownikom „listów radości”, „śmieci informacyjnych” lub spamu.

Naruszenie prywatności osób trzecich

 • naruszenie prawa do prywatności innych osób, zgodnie z prawem Ukrainy lub innymi obowiązującymi przepisami (które mogą obejmować przepisy regionu, w którym mieszkasz lub przeglądasz i edytujesz informacje);
 • pozyskiwanie danych osobowych w celu nękania, korzyści osobistych, naruszenia prywatności lub w jakichkolwiek celach reklamowych lub komercyjnych, z wyjątkiem przypadków, gdy takie cele są wyraźnie i jednoznacznie zatwierdzone przez projekt;
 • pozyskiwanie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia w celach nielegalnych lub w celu naruszenia obowiązującego prawa dotyczącego zdrowia i dobra nieletnich.

Fałszywe oświadczenia, podszywanie się pod inne osoby lub oszustwo

 • celowa lub świadoma publikacja informacji zniesławiających lub szkodliwych dla reputacji;
 • publikowanie fałszywych lub niewiarygodnych informacji w celu wprowadzenia w błąd;
 • próbować podszywać się pod innego użytkownika lub osobę, zniekształcać informacje o swoich relacjach z jakąkolwiek osobą fizyczną lub prawną lub używać nazwy konta innego użytkownika w celu oszustwa;
 • Udział w oszustwie.

Zamieszczanie materiałów naruszających prawa innych osób

 • naruszenie praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niewłaściwe wykorzystanie naszych usług do innych celów niezgodnych z prawem

 • publikowanie materiałów z pornografią dziecięcą lub innych materiałów naruszających obowiązujące przepisy dotyczące pornografii dziecięcej;
 • publikacja lub udział w nielegalnym obrocie materiałów pornograficznych, co jest niedopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów;
 • korzystanie z usług projektu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami.

Udział w destrukcyjnym i nielegalnym użytkowaniu sprzętu

 • publikowanie lub rozpowszechnianie materiałów zawierających wirusy, złośliwe oprogramowanie, „robaki”, programy „konie trojańskie”, złośliwe kody lub inne środki mogące wyrządzić szkody w infrastrukturze technicznej lub systemie naszych projektów lub naszych użytkowników;
 • automatyczne korzystanie z witryny, które jest niewłaściwe lub zakłóca proces świadczenia usług i nie zostało zatwierdzone przez zespół projektowy;
 • zakłócenie procesu świadczenia usług na skutek nadmiernego obciążenia strony projektu, a także powiązanych z nią sieci lub serwerów;
 • naruszenie procesu świadczenia usług poprzez przeciążenie jednej ze stron projektu komunikatami lub innymi przepływami informacji, których cel nie jest związany z prawidłowym korzystaniem ze strony projektu;
 • celowe łączenie się, niszczenie lub używanie jakiegokolwiek zamkniętego obszaru naszych systemów komputerowych bez pozwolenia;
 • sondowanie, skanowanie lub testowanie podatności naszych systemów technicznych lub sieci, z wyjątkiem przypadków:
 • takie działania nie służą niewłaściwemu wykorzystaniu ani nie prowadzą do zakłóceń w naszych systemach technicznych i sieciach;
 • takie działania nie mają na celu osiągnięcia korzyści osobistych (innych niż uznanie Twojej pracy);
 • zgłaszasz lukę w zabezpieczeniach twórcom projektu (lub naprawiasz ją samodzielnie);
 • nie podejmujesz takich działań ze złośliwymi lub destrukcyjnymi zamiarami.

5. Bezpieczeństwo hasła

Odpowiadasz za bezpieczeństwo swojego hasła i nigdy nie możesz ujawniać go osobom trzecim.

6. Znaki towarowe

Chociaż masz znaczną swobodę w ponownym wykorzystaniu treści z naszej witryny, należy pamiętać, że chronimy nasze prawa do znaków towarowych, aby chronić naszych użytkowników przed fałszywymi imitacjami. W związku z tym zdecydowanie prosimy o poszanowanie naszych znaków towarowych.

7. Licencjonowanie treści

Projekt wymaga nadania nieograniczonej liczbie osób szerokich praw do swobodnego rozpowszechniania i korzystania z ich wkładu, pod warunkiem odpowiedniego wskazania autorstwa i powołania się na źródło (tzw. „atrybucja”), a ta sama swoboda będzie zapewniona zachowane na potrzeby ponownego wykorzystania i dystrybucji dzieł pochodnych. Zgodnie z naszym celem, jakim jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji jak najszerszemu gronu odbiorców, wymagamy, aby wszystkie udostępniane materiały były licencjonowane w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp i mógł swobodnie je ponownie wykorzystać, w dowolnym momencie, niezwłocznie po oni tego potrzebują. Również w przypadku kopiowania materiałów z innych zasobów, materiały te muszą spełniać te same prawa, które wskazano powyżej (tj. są dozwolone przez odpowiednie zasoby i ich zasady). Zespół projektowy może usunąć takie materiały bez uprzedzenia, jeśli naruszają one zasady innych zasobów lub istniejące ograniczenia licencyjne

8. Zgodność z ustawą DMCA

Projekt dąży do tego, aby użytkownicy mogli ponownie wykorzystywać zamieszczone przez nas materiały dla własnych celów, bez obawy o odpowiedzialność i bez obawy o naruszenie praw własności innych osób. Aby być uczciwym wobec naszych użytkowników oraz innych autorów i właścicieli praw autorskich, naszą zasadą jest reagowanie na zgłoszenia domniemanych naruszeń zgodnie z procedurami ustawy Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Zgodnie z ustawą DMCA w odpowiednich okolicznościach będziemy blokować użytkowników i posiadaczy kont w naszym systemie i sieci, co do których uznamy, że wielokrotnie naruszali przepisy.

Rozumiemy jednak również, że nie każdą wiadomość o konieczności zablokowania należy uważać za wiarygodną i wynikającą z dobrych intencji. W takich przypadkach zdecydowanie zachęcamy użytkowników do przesłania roszczenia wzajemnego, jeśli mają uzasadnione podstawy sądzić, że żądanie zablokowania na mocy ustawy DMCA jest błędne.

Jeśli jesteś właścicielem materiałów, które są obecnie wykorzystywane w jednym z projektów bez Twojej zgody, możesz poprosić o usunięcie tych materiałów zgodnie z ustawą DMCA. Aby złożyć wniosek, wyślij e-mail na adres support@dollshobby.club.

9. Witryny i zasoby stron trzecich

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z witryn i zasobów stron trzecich. Chociaż nasz projekt zawiera łącza do stron internetowych i zasobów osób trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności za ich dostępność, dokładność i wiarygodność, a także za treść, produkty lub usługi powiązane z tymi zasobami (w tym między innymi za wszelkie wirusy lub inne destrukcyjne Funkcje); nie podejmujemy się też żadnego obowiązku monitorowania takich treści stron trzecich.

10. Zarządzanie witryną

Zespół projektowy ingeruje w proces uzupełniania materiałów jedynie jako moderator danych pod kątem zgodności z regulaminem, jednak nie ponosi odpowiedzialności za treść tych danych. Podczas moderacji lub w przypadku skarg ze strony innych użytkowników zespół projektowy ma prawo do:

 • przeanalizuj sposób, w jaki korzystasz z Usług, aby (a) ustalić, czy doszło do naruszenia niniejszych Warunków użytkowania, zasad sekcji dotyczących konkretnego projektu lub innych obowiązujących przepisów lub zasad, lub (b) aby zachować zgodność z obowiązującym prawem, przepisami prawnymi procesu lub stosownego żądania rządu;
 • wykrywać, ostrzegać lub w inny sposób podejmować działania dotyczące oszustw, rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem lub technicznymi lub odpowiadać na żądania użytkowników;
 • blokuj, odmawiaj dostępu lub ograniczaj dostęp do Treści zamieszczanych przez użytkowników z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania;
 • zabronić użytkownikowi edytowania lub zamieszczania materiałów albo zablokować konto użytkownika lub odmówić użytkownikowi dostępu w odpowiedzi na działania naruszające niniejsze Warunki korzystania, w tym w odpowiedzi na powtarzające się naruszenia praw autorskich;
 • podjąć kroki prawne wobec użytkowników naruszających niniejsze Warunki korzystania (w szczególności powiadomić organy ścigania);
 • w inny sposób zarządzaj stronami projektu, aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie i ochronę praw, własności i bezpieczeństwa nas oraz naszych użytkowników, licencjodawców, partnerów i społeczeństwa.

W interesie naszych użytkowników i Projektu, w skrajnych okolicznościach, gdy konto uczestnika lub dostęp zostało zablokowane na mocy niniejszego postanowienia, nie może on utworzyć ani korzystać z innego konta ani uzyskać dostępu do tego samego Projektu, chyba że otrzymamy od nas nie udzieli na to jasnej i jednoznacznej zgody. Aby nie ograniczać władzy społeczności, Projekt sam w sobie nie zablokuje użytkownikowi możliwości zamieszczania postów, ani nie zablokuje konta członka lub dostępu do Projektu wyłącznie z powodu konstruktywnej krytyki, która nie skutkuje działaniami naruszającymi niniejsze postanowienia. Warunki użytkowania lub zasady społeczności.

Szczególnie problematyczni użytkownicy, których konta lub dostęp zostały zablokowane, mogą zostać trwale zablokowani na podstawie adresu IP lub innych identyfikatorów.

Blokowanie konta użytkownika lub ograniczanie jego dostępu („ban”) przeprowadzane na podstawie niniejszego postanowienia musi być zgodne z sekcją 12 niniejszych Warunków korzystania.

11. Zakończenie działania

Mamy nadzieję, że nadal będziesz brać udział w naszych projektach, ale w dowolnym momencie możesz zrezygnować z naszych usług. W niektórych (mamy nadzieję mało prawdopodobnych) okolicznościach może zaistnieć konieczność ochrony interesów projektu, społeczności lub jego indywidualnych użytkowników (zgodnie z sekcją 10) całkowitego lub częściowego zablokowania dostępu do naszych usług, zawieszenia ich Regulaminu, zablokuj swoje konto lub dostęp lub zostałeś zablokowany jako użytkownik (tzw. „ban”). Jeśli Twoje konto lub dostęp zostaną zablokowane lub w inny sposób ograniczone z jakiegokolwiek powodu, Twój wkład publiczny pozostanie publicznie dostępny (z zastrzeżeniem obowiązujących zasad) i jeśli nie powiadomimy Cię inaczej, nadal będziesz mieć dostęp do naszych stron publicznych wyłącznie w celu czytania treści publicznych naszych projektów. Jednakże w takich warunkach nie będziesz mieć dostępu do swojego konta ani ustawień osobistych. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, z uprzednim powiadomieniem lub bez. Nawet jeśli Twoje uczestnictwo zostanie zablokowane, zablokowane lub w inny sposób zakończone, niniejsze Warunki korzystania pozostaną w mocy w odniesieniu do odpowiednich postanowień, w tym sekcji 1, 3, 4, 6, 7, 9-14 i 16.

13. Spory i jurysdykcja

Mamy nadzieję, że Twojemu udziałowi nie będą towarzyszyć żadne poważne nieporozumienia, jednak w przypadku sporów zachęcamy do ich rozwiązywania przy wykorzystaniu odpowiednich procedur lub mechanizmów rozstrzygania sporów, jakie zapewnia nasz projekt. Jeśli zamierzasz wystąpić przeciwko nam z pozwem, wyrażasz zgodę na złożenie i rozstrzygnięcie sporu wyłącznie w sądzie państwowym z siedzibą w Kijowie. Zgadzasz się również, że niniejsze Warunki korzystania, a także wszelkie roszczenia prawne, które mogą wyniknąć między nami, będą regulowane i rozstrzygane przez prawo Ukrainy. Zgadzasz się poddać jurysdykcji osobistej i wyrazić zgodę na odpowiednie miejsce w sądach znajdujących się w Kijowie w przypadku wszelkich działań prawnych lub postępowań dotyczących nas lub niniejszych Warunków użytkowania.

Aby mieć pewność, że spory zostaną rozwiązane niezwłocznie po ich powstaniu, zgadzasz się, że niezależnie od jakichkolwiek ustaw lub przepisów stanowiących inaczej, wszelkie Twoje roszczenia lub podstawy powództwa wynikające lub związane z korzystaniem z naszych usług lub niniejszymi Warunkami użytkowania , należy złożyć (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) w przewidzianym terminie przedawnienia lub w ciągu 1 (jednego) roku od wykrycia przy zachowaniu należytej staranności odpowiednich faktów stanowiących podstawę takiego roszczenia lub powództwa (lub trwałego przedawnienia).

14. Zastrzeżenie

Pomimo tego, że zespół projektowy robi wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić dostępność materiałów rozrywkowych i informacyjnych jak najszerszemu gronu odbiorców, korzystasz z naszych usług na własne ryzyko. Świadczymy te usługi na zasadzie „tak jak są” i „w miarę dostępności” i wyraźnie zrzekamy się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi dorozumianych gwarancji, gwarancji przydatności do określonych celów i braku praw autorskich naruszenia. Nie gwarantujemy, że nasze usługi spełnią Twoje wymagania, będą bezpieczne, niezawodne, nieprzerwane, terminowe, dokładne lub wolne od błędów ani że Twoje dane będą bezpieczne.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść danych ani działania osób trzecich, a Ty zwalniasz nas, naszych dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów od wszelkich roszczeń i żądań odszkodowawczych, znanych lub nieznanych, w jakikolwiek sposób związanych z lub wynikające z jakichkolwiek roszczeń, jakie masz wobec osób trzecich. Żadne porady ani informacje uzyskane przez Ciebie od nas lub za pośrednictwem naszych usług, ustne lub pisemne, nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, chyba że zostało to wyraźnie określone w niniejszych Warunkach użytkowania.

Pobieranie lub uzyskiwanie w inny sposób jakichkolwiek materiałów poprzez korzystanie z naszych usług odbywa się na własne ryzyko i nie będziesz ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych powstałą w wyniku pobrania takich materiałów. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za usunięcie, uszkodzenie, utratę lub nieprzekazanie jakichkolwiek materiałów lub wiadomości związanych z naszymi usługami. Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie, za uprzednim powiadomieniem lub bez, do wprowadzenia ograniczeń w zakresie wykorzystania i przechowywania materiałów informacyjnych, według własnego uznania.

15. Ograniczenie odpowiedzialności

Zespół projektowy nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej osoby za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne, w tym (ale nie wyłącznie) utracone zyski, utratę reputacji biznesowej, odszkodowanie za użytkowanie, dane korupcję lub inne szkody niemajątkowe, niezależnie od istnienia ostrzeżeń o możliwości wystąpienia takich szkód. W żadnym wypadku nasza całkowita odpowiedzialność nie przekroczy jednego minimum wolnego od podatku. W przypadku, gdy obowiązujące prawo nie pozwala na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, powyższe ograniczenie lub wyłączenie może Cię nie dotyczyć, chociaż nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

16. Dokonywanie zmian w danych Regulaminu

Ponieważ wkład społeczności projektowej jest niezwykle ważny dla rozwoju i wsparcia naszych projektów, uważamy, że świadomość i zaangażowanie społeczności są ważnym elementem zapewniającym, że niniejsze Warunki użytkowania właściwie służą interesom uczestników naszych projektów. Jest to również konieczne, aby taką umowę można było uznać za „umowę uczciwą”. Dlatego zobowiązujemy się udostępnić społeczności niniejsze Warunki użytkowania (jak również wszelkie przyszłe zmiany) do dyskusji i komentarzy co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed końcem okresu dyskusji i komentarzy. Jeżeli planowane są istotne zmiany, zapewniamy dodatkowe 30 dni na zgłaszanie uwag po opublikowaniu tłumaczenia proponowanych zmian na co najmniej trzy języki (wybrane według naszego uznania). W razie potrzeby społeczność zostanie poproszona o przetłumaczenie proponowanych zmian na inne języki. W przypadku zmian wynikających ze względów prawnych lub administracyjnych, konieczności sprostowania nieścisłych oświadczeń lub zmian będących odpowiedzią na uwagi społeczności, zamierzamy przewidzieć co najmniej 3 (trzy) dni na powiadomienie z wyprzedzeniem.

Prosimy jednak o okresowe przeglądanie najnowszej wersji niniejszych Warunków użytkowania. Dalsze korzystanie z naszych usług po tym, jak nowa wersja Warunków korzystania stanie się oficjalna po powiadomieniu i po zakończeniu dalszego okresu dyskusji, zostanie uznane za akceptację niniejszych Warunków użytkowania. Aby chronić projekt i innych użytkowników takich jak Ty, nie korzystaj z naszych usług, jeśli nie zgadzasz się z naszymi Warunkami użytkowania.

17. Inne warunki

Niniejsze Warunki użytkowania nie tworzą stosunku pracy, agencji, partnerstwa ani spółki joint venture pomiędzy Tobą a nami, czyli projektem DollsHobby.club. O ile nie zawarłeś z nami osobnej umowy, niniejsze Warunki korzystania stanowią całość umowy pomiędzy Tobą a nami. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami korzystania a pisemną umową podpisaną między Tobą a nami, podpisana umowa będzie miała pierwszeństwo.

tłumaczenie z języka ukraińskiego
Zarejestruj się